بخش نرم افزاری

آموزش نرم افزار شبیه سازی ShowFlow

showflow

نرم افزار ShowFlow

مقدمه:

 ShowFlow یک نرم افزار بسیار قدرتمند مدل نمودن سیستم ها و شبیه سازی آنها می باشد و خصوصیات ویژه در خصوص مد ل سازی در آن لحاظ شده است که بوسیله آن می توان بسیار از محدودیت های موجود در دنیای واقعی را در مدل به راحتی اعمال نمود .

نیز اکثر مدل ها را می توان بوسیله ویژگی های نرم افزار ساخت. لذا در ابتدا تمرکز کلاس بر روی این خصوصیات خواهد بود که عبارتند از:

 • تعریف عناصر و خصوصیات آنها
 • بکارگیریAttributeها
 • وقایع وTriggerها 
 • نحوه وارد نمودن و بکارگیری دستوراتTLI
 • تنظیمات شبیه سازی

به منظور تشریح این خصوصیات، از شبیه سازی یک مدل ساده اداره پست استفاده می گردد.

به منظورتمرکز بر فرآیند ساخت مدل، مدلی جهت بازرسی محصولات در گام بعدی ساخته می شود.

بهره مندی از گزارشات نرم افزار شبیه سازی ShowFlow از آنجائیکه به منظور بررسی اعتبار مدل، یکی از مهمترین امکانات گرافیکی پویا در حین شبیه سازی می باشد، در گام دوم با ساختن یک مدل نحوه استفاده از این امکانات را ارائه نموده و سپس با استفاده از این گزارشات، و همچنین گزارشات نهایی مدل خط رنگ را تجزِیه و تحلیل نموده و به بررسی گلوگاههای موجود در سیستم پرداخته و آنها را رفع می‌نماییم.

مفاهیم اصلی در نرم افزار شبیه سازی ShowFlow

قبل از اینکه اولین مدل را بسازیم، م ی بایست با مفاهیمی چند آشنا گردیم . این م فاهیم عمومی از ShowFlow نمی باشند. لیکن ممکن است اصطلاحاتی که ShowFlow می باشند و تنها مختص آنها استفاده می نماید، متفاوت باشد . بدین دلیل، ما توصیه می نماییم که شما حتی اگر با سیستم های مدل سازی دیگر کار نمود هاید، به این بخش توجه نمائید.

 یک مدلShowFlow شامل “محصولاتی“ می باشد که در چیدمانی  از “عناصر “ حرکت می نمایند. 

ShowFlow شامل ۹ عنصر مختلف به منظور ساخت مدل م ی باشد. در واقع به صورت مجازی هر مدل از ۳ عنصر استفاده می‌نماید:

 • ورودی و خروجی
  بافرها
  ماشین ها

باقی عناصر دارای ویژگ ی ها و توابع خاصی می باشند که بواسطه آنها اعمال برخی عملیات خاص به مدل آسانتر می گردد. این عناصر عبارتند از:

 • تسمه ونقاله ها
 • عناصر حمل ونقل
 • عناصر کمکی
 • مخازن
 • انبارها
 • مسیرها

ما در ادامه سعی میگردد که خصوصیات ویژه عناصر دیگر در مدلهای نمونه ارائه گردد.

دانلود فایل

 

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه