مقاله/ یادداشت

پایان نامه و رساله چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پایان نامه و رساله

برخی از دانشگاه‌ها بین پایان نامه و رساله تفاوتی قائل نیستند، اما باید دانست که بین این دو واژه تفاوت وجود دارد. معمولاً واژۀ پایان‌نامه یا تز برای درجۀ کارشناسی‌ارشد (Master) بیان می‌شود و رساله یا دیزرتیشن برای درجۀ دکتری (PhD) به کار برده می‌شود.

☑️ در پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشجو برای اولین بار به‌طور جدی کار پژوهشی خود را آغاز می‌کند و از دانشجو انتظار می‌رود که به اصول روش تحقیق توجه کرده و پژوهش او از اصالت و نوآوری (Orginality) برخوردار باشد.

☑️ در حالی که در رسالۀ دکتری از دانشجو انتظار می‌رود که علاوه بر اصالت و نوآوری در کار، اندیشه‌ها، تفسیرها و تحلیل‌های خود را دربارۀ هرگونه اطلاعات گردآوری شده، بیان کند (در واقع حضور اندیشه‌های خود پژوهشگر در رسالۀ دکتری برجسته است).

☑️ در نهایت در رسالۀ دکتری پژوهشگر باید بتواند نظریه‌ای جدید یا ناقض یا تأییدکنندۀ نظریات پیش از آن را ارائه دهد.

 

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه