مقاله/ یادداشت

بررسی روابط ساختاری محرک‌ها و مشوق‌های تولید پایدار

محرک‌ها و مشوق‌های تولید پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد اسلم حسین بر۱؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی  ۲؛ مهرداد مدهوشی۳
۱دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه مازندران
۲دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران
۳استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

چکیده

در پژوهش حاضر، عواملی بررسی می­شوند که شرکت‌ها را تشویق، ترغیب یا مجبور می‌کنند فرایندهای تولید را تغییر دهند؛ به‌گونه‌ای­که تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آن‌ها به حداقل برسد، اما برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی نیز داشته باشد. تأکید این تحقیق بر روابط میان این محرک‌ها و تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر است. این پژوهش، توصیفی است و به‌صورت موردپژوهی در صنعت قطعات پلاستیک خودرو ایران انجام شده است. پس از شناسایی محرک‌های تولید پایدار ، بومی‌سازی انجام گرفت و درنهایت، ده محرک تأیید شدند. سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری، تحلیل روابط محرک‌ها انجام گرفت. در محیط کلان، قوانین و رسانه‌ها و در محیط خرد، رقبا و مشتریان تأثیرگذارترین عوامل به­شمار می­روند. مزایا و منافع تجاری و شرکا و همکاران، آثار محرک‌های علی را به محرک‌های معلول منتقل می‌کنند. مدیران، صاحبان و کارکنان، تأثیرپذیرترین عوامل به­شمار می­روند.
کلیدواژه ها
 تولید پایدار ؛ دیماتل خاکستری؛ محرک‌ها و مشوق‌های پایداری
موضوعات
طراحی سیستم های صنعتی و االگوریتم های فراابتکاری

دانلود مقاله

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه