جزوه آموزشی

فایل آموزشی FMEA به همراه یک نمونه پیاده سازی شده

FMEA

اهمیت مسائل ایمنی و پیشگیری از حوادث در صنعت هوا و فضا علت اصلی پیدایش FMEA می باشد .در ابتدا این ابزار بعنوان ابزار کلیدی برای افزایش ایمنی در فرآیند های صنایع شیمیایی مطرح شد و از آن به بعد هدف از اجرای این تکنیک پیشگیری تصادفات و اتفاقات میباشد .این ابزار تکنیکی متکی بر پیشگیری قبل از وقوع میباشد که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی بکار میرود . در این فایل علاوه بر آنکه چگونگی استفاده از این ابزار در راستای شناسانی حالات بالقوه خرابی در صنعت، آنالیز آنها و شناخت آثار پرداخته می شود، یک نمونه پیاده سازی شده در اکسل نیز ارائه شده است.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد