مقاله/ یادداشت

مقاله کاربرد داده کاوی در نگهداری و تعمیرات

نت

امروزه به دلیل وجود پیچیدگی و تغییرات مداوم سازمان ها، نیاز به استفاده از ابزار های دقیق و نوین در اجرای استراتژی های نگهداری و تعمیرات ضروری به نظر میرسد. پیشرفت های بشر در دهه های اخیر در زمینه جمع آوری و ذخیره نتایج و داده ها باعث شده است که سازمان ها حجم عظیمی از داده های مرتبط با نگهداری و تعمیرات را در اختیار داشته باشند.نکته مهم در این پایگاه داده، اطلاعات و دانشی است که از آن استخراج می شود و نیاز به ا ستفاده از روش های هوشمند و ساختارمند وجود دارد .
داده کاوی یک رشته علمی جدید در زمینه بازیابی اطلاعات از پایگاه داده ها می باشد.طراحی مدلهای تو صیفی، تشریحی، پیش بینی و کنترلی با بهره گیری از روشهای نوین داده کاوی تسهیل گردیده است. این تکنیکها با کاربرد وسیع و با شناخت عوامل موثر بر وقایع، امکان تحلیل، برنامه ریزی ،کنترل و نظارت هدفمند را میسر می سازند.
این مقاله با توجه به روند سریع رشد این تکنیکها در کشورهای توسعه یافته در سالهای اخیر، به تشریح مزایا و دستاورده ای بکارگیری آن در مدیریت نگهداری و تعمیرات می پردازد.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد