مقاله/ یادداشت

اصل SMART چیست؟

اصل SMART

اصل SMART چیست؟

اصل SMART شما را در شروع ، تعیین اهداف پروژه و اجرای آن یاری می رساند. در شرکت های بزرگ تعیین هدف SMART یکی از موثرترین ودر عین حال حداقل ابزار برای رسیدن به اهداف است.

هنگامی که شما خطوط پروژه خود را ترسیم کردید، تعیین اهداف مشخص، ضروری است. با داشتن چک لیست SMART می توانید اهداف را ارزیابی کنید.

برای تعیین هدف SMART لازم است ، هدف تان با معیارهای زیر مطابقت داشته باشد:

هدف مشخص(S:Specific): هدف مشخص، معین و دقیق از این پروژه ای که در حال شروع آن هستید چیست؟ کجا؟ چگونه؟ چه زمان؟ با چه کسانی؟ با چه شرایط و محدودیت هایی؟ با انجام چه فعالیت هایی به هدف تعیین شده خواهید رسید؟ راههای جایگزین رسیدن به این هدف چه خواهد بود؟

قابل اندازه گیری(M:Measurable):  تهیه لیستی از ویژگی های هدفی که به آن خواهید رسید، تهیه کنید. این یعنی هدف تان را به المان های قابل اندازه گیری بشکنید و فاکتور های ارزیابی آن را مشخص کنید.

قابلیت دستیابی (A:Achievable): آیا هدف قابل دستیابی است، و چه منابع و چه فعالیت هایی برای رسیدن به آن مورد نیاز است.

واقع گرایی (R: (Realistic: در تعیین هر کدام از آیتم ها و ویژگی های هدف، واقع گرا باشید.

زمان (T:(Time : زمان های شروع، اقدام و انجام را به طور کامل مشخص کنید.

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه