مقاله/ یادداشت

الگوریتم داده کاوی در بانکداری

بانکداریسالیان متمادی صنعت بانکداری نقش خود رادر عرصه بازاری مالی حفظ کرده است. توام اعتباری هر بانک با توجه به سابقه آن سنجیده می شود. این مقاله به منظور بررسی الگوریتم های داده کاوی در حوزه بانکداری از طریق فرآیند امتیاز دهی اعتباری که از تکنیک های نوین داده کاوی است، ارائه شده است و می توان از روش های این مقاله برای طبقه بندی امتیازی بانک ها استفاده کرد.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد