مقاله/ یادداشت

بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت‌گذاری و راه‌اندازی خطوط محصولات جدید

بهینه‌سازی هم‌زمان قیمت‌گذاری و راه‌اندازی خط تولید جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مسعود ربانی ۱؛ حامد رفیعی۲؛ عماد صانع زرنگ۳
۱استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
۲دکتری مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
۳دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش، مسئله راه‌اندازی خطوط محصولات جدید بررسی شده است. به‌این‌ترتیب، خطوط محصولی راه‌اندازی می‌شود که با توجه به نیازمندی‌های خریداران ارائه‌دهنده بهترین محصول به بازار است و رضایتمندی مشتریان را افزایش می‌دهد. در مسئله مورد نظر، هم‌زمان سود به‌دست‌آمده توسط شرکت بیشینه می‌شود؛ بنابراین، باید به‌دنبال پیش‌بینی تمایل مشتریان به خرید محصول مورد نظرشان از بین محصول‌های متفاوت (برندهای مختلف) از میان یک خانواده محصول بود تا بدین‌ترتیب محصولات جدید با قیمت‌های مختلف به بازار ارائه شود و بیشترین رضایتمندی برای مشتریان و سودآوری برای شرکت به‌صورت دوطرفه به‌دست آید. آنچه این پژوهش را متمایز می‌سازد، درنظرگرفتن چند محصول برای چند بخش در بازار است. همچنین، براساس اینکه بخش‌های متفاوتی در بازار با سلیقه‌های مختلف وجود دارد، در این پژوهش سعی شده است با توجه به امکانات و تجهیزات شرکت مورد نظر چند محصول جدید به بازار ارائه شود. درنهایت، از راهبرد کاهش قیمت محصول برای افزایش تعداد مشتریان استفاده می‌شود. برای حل مسئله و براساس الگوریتم توسعه‌یافته، مسئله به زیرمسائلی تقسیم و با استفاده از نرم‌افزارهای Matlab و GAMS حل می‌شود. درنهایت، چگونگی حل مدل توسعه‌داده‌شده و پیاده‌سازی الگوریتم مورد نظر از طریق حل مثالی عددی ارائه می‌شود که در قالب آن، قیمت و ویژگی‌های محصولات جدید تعیین می‌شوند.
کلیدواژه ها
راه‌اندازی خطوط محصول؛ رضایت مشتری؛ قیمت‌گذاری؛ ویژگی‌های محصول

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه