مقاله/ یادداشت

استاندارد عملی مدیریت ارزش حاصله (EVM)

مدیریت ارزش حاصله(EVM)

مهندسی صنایع// بازخورد اطلاعات نقش بحرانی در موفقیت پروژه ها دارد. بازخورد به موقع و هدفمند اطلاعات به مدیران پروژه ها توانایی تشخیص سریع مشکلات و انجام اصلاحات لازم را می دهد. و در نتیجه می توانند پروژه را از نظر زمان و بودجه در مسیر لازم نگه دارند. روش مدیریت ارزش حاصله (EVM) به عنوان یکی از ابزارهای قوی اندازه گیری عملکرد موثر و بازخورد اطلاعات در مدیریت پروژه مطرح بوده است. این روش مدیران را موفق به بستن حلقه فرمول سنتی کسب و کار یعنی ” برنامه ریزی، اجرا، بازرسی، انجام ” می نماید. در فایل زیر به بررسی این روش و کاربردهای اساسی آن در کنترل پروژه می پردازیم.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه