مطلب ویژه مقاله/ یادداشت

فهرست مقالات پوستری IIEC2017 +لینک دانلود مقالات

مقالات IIEC2017

برای سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بیش از ۸۰۰ مقاله پژوهشی در ۱۰ زمینه تخصصی دریافت شد که با مشارکت و داوری بالغ بر ۸۰ عضو کمیته علمی و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه آن حدود ۲۰۰ مقاله برای ارائه شفاهی و ۲۰۰ مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد.

بر این اساس از ۱۹۰ مقاله پذیرش شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس، ۷۶ درصد مقالات (۱۴۴ مقاله) به زبان فارسی و ۲۴ درصد مقالات (۴۶ مقاله) به زبان انگلیسی بوده است.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در هنل میزبان بابلسر توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندان برگزار شد.

 

دانلود متن کامل کلیه مقالات فارسی و انگلیسی در بخش ارائه پوستری IIEC2017

دانلود فایل (۱۹۸MB)

 

در ادامه فهرست مقالات پذیرش شده در IIEC2017 به صورت ارائه پوستری آمده است:

ردیفعنوان مقالهنام فایل
۱A Bi-Objective Green Truck Routing and Scheduling Problem in a Cross Dock with Learning Effect: Archived Multi-Objective Simulated Annealingfull-02980177.pdf
۲A clustering based genetic algorithm approach to flexible job shop scheduling problemfull-02760465.pdf
۳A expectation model for solving random interval linear programming problemsfull-08330899.pdf
۴A Framework for Development of Total Quality Management by Utilizing Business Intelligencefull-07140846.pdf
۵A Hybrid Genetic Algorithm and Parallel Variable Neighborhood Search for Job shop Scheduling With an Assembly Stagefull-00620013.pdf
۶A Literature Review on Evaluation and Implementation of Reliability Centered Maintenance System in Persian Gulf Star RefineryFull-03760328.pdf
۷A mathematical model for unrelated parallel-machine scheduling with two competing agents and a fixed non-availability intervalfull-03000182.pdf
۸A Maximum Profit Incomplete Hub Location Routing Problemfull-04300483.pdf
۹A metaheuristic approach to solve supplier selection and order allocation problemfull02050066.pdf
۱۰A multi-product model in green supplier selection with hard delivery time windowfull-03000180.pdf
۱۱A new multi-objective mathematical model for supplier selection in uncertain environmentfull-10111145.pdf
۱۲(A novel hybrid approach based on QFD-TOPSIS method for supplier selection in IT Area (Case Study: A Private Bank in Iranfull-08460931.pdf
۱۳A Qualitative System Dynamics Approach to Clinical Risk Managementfull-00090516.pdf
۱۴A tabu search based solution approach to the competitive multiple allocation hub location problemsfull-03590613.pdf
۱۵Addressing the Freight Consolidation and Containerization Problem by Recent and Hybridized Meta-heuristic Algorithmsfull-iiec2017-01340025.pdf
۱۶Addressing the multi-objective Stochastic Closed-loop Supply Chain via two Metaheuristic Approaches: RDA and GA”full-05120538”.pdf
۱۷Addressing the Vehicle Routing Problem in Large Scale Network via Novel Nature-inspired Algorithmfull-02040065.pdf
۱۸An augmented weighted Tchebycheff method for solving a multi-objective green supply chain problemFull-08240893.pdf
۱۹Applied sequential sampling plan in the truncated life testfull-03180208.pdf
۲۰Balancing and sequencing U-shaped mixed model assembly line problem considering setup times between tasks and demand ratio-base in dynamic environmentsfull-04530458.pdf
۲۱Comparing the particle swarm, whale, water cycle, and cuckoo search algorithms in optimization of unconstrained problemsfull-05490745.pdf
۲۲Control-Limit Policy Optimization of Redundant Systems in Condition-Based Maintenancefull-01120340.pdf
۲۳Designing the preventive healthcare networks within the framework of case studies in Iranfull-01450342.pdf
۲۴Earned Value management in Public Health: A new horizon In Vaccination planningFull-iiec2017-0457-0470.pdf
۲۵Economic Order Perishable Items with Demand Dependent to Inflationfull-00170824.pdf
۲۶(Evaluating the Effects of Operational Performance on Financial Performance of Iranian Small and Medium Sized Enterprises (SMEsfull-00910518.pdf
۲۷Evaluation of Different Types of Hybrid Electric Vehicles and Their Control Strategiesfull-05830637.pdf
۲۸Genetic Algorithm for Fixed Charge Transportation Problem with Discount ModelsFull-00930068.pdf
۲۹Hybrid flow shop scheduling with robotic processing and AGV-based transportation systemFull-08840976.pdf
۳۰Lagrangian relaxation approach for capacitated p-center problem with backup center and budget constraintFull-02950166.pdf
۳۱Modeling and analysis of network design for a reverse supply chain by considering Green house limitationsfull-10091157.pdf
۳۲Modeling and validation for supply chain network design with solid fixed-charge transportation, risk-pooling and inventory under demand uncertaintyfull-04480440.pdf
۳۳Multi-level Supply Chain Coordination with the Possibility of Credit Purchasefull-10221183.pdf
۳۴Predictive scheduling versus deterministic scheduling in stochastic breakdown environmentfull-03530408.pdf
۳۵Project budget estimation using Bayesian validation belief networkfull-03830312.pdf
۳۶Provide a Fuzzy Model for Evaluating the Quality Management Systems in Road Maintenance and Transit Organizations with Lean Manufacturing Approachfull-09421083.pdf
۳۷Reliable Location-Allocation Problem with Correlated Geographical Failure Probabilityfull-04300477.pdf
۳۸Robust Possibilistic Programming Approach for Design of Tehran Municipal Solid Waste Management Systemfull-03980481.pdf
۳۹Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Conceptfull-03880851.pdf
۴۰Solid waste location and routing mathematical models: a surveyfull-05030863.pdf
۴۱Sport league scheduling using constraint programming approach; case study of Iran’s Pro-leaguefull-09941120.pdf
۴۲Supplier Selection and Order Allocation by Controlling Carbon-dioxide in Closed-loop Supply Chain Systems Using Genetic Algorithmfull-10211158.pdf
۴۳Surveying the performance of four meta-heuristic optimization algorithm in weight optimization of truss structuresfull-06220739.pdf
۴۴The feasibility of implementing organizational neatness system(5s) Case Study: Health Center in the Sari city in 2016full-02300196.pdf
۴۵Time Parameter Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliabilityfull-05761129.pdf
۴۶Two models and an innovative genetic algorithm for scheduling in flexible manufacturing systemsfull-07140845.pdf
۴۷ارائه الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی مساله یکپارچه زنجیره تامین در حالت برنامه ریزی تامین، تولید و توزیعfull-03850365.pdf
۴۸ارائه الگوریتم های دقیق و تقریبی برای مساله زمان بندی تک ماشین با اعمال مدت زمان نگهداری و تعمیرات متغیر وابسته به حجم کارfull-03181202.pdf
۴۹ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان های راه اندازی وابسته به کارگرfull-03130296.pdf
۵۰ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو با ترکیب تحلیل عاملی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیfull-03810307.pdf
۵۱ارائه چیدمان بهینه تسهیلات سیستم تولیدی کوچک و متوسط به کمک شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده هاfull- 08861148.pdf
۵۲ارائه روش رتبه بندی ترکیبی بر مبنای مدلسازی ریاضیfull-02070146.pdf
۵۳ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتریfull-07120811.pdf
۵۴ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از توابع پله های و پیاده سازی آن در نرم افزار MATLAB به منظور دعوت به مناقصات محدود (مطالعه موردی: انتخاب مجریان سیویل برای مناقصه اجرای سیویل)full-02180085.pdf
۵۵ارائه مدل بهینه سازی استوار برای مساله چندهدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و زمان امدادرسانیfull-04770678.pdf
۵۶ارائه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گازfull-08581152.pdf
۵۷ارائه مدل تصادفی دو مرحله ای برای مساله مکان یابی- موجودی با در نظرگیری تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو کانالهfull-04470429.pdf
۵۸ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها با در نظرگرفتن تورم (مطالعه موردی: پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی کلان شهرها(full-05600861.pdf
۵۹ارائه مدل ریاضی برای برنامه ریزی خرید، تولید و توزیع یکپارچه به همراه مسیریابی وسایل نقلیهfull-08691030.pdf
۶۰ارائه مدل ریاضی جهت سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید در فضای رقابتی با در نظر گیری محدودیت بودجهfull-iiec2017-07750840.pdf
۶۱ارائه مدل ریاضی چند هدفه جهت انتخاب پروژه با در نظر گرفتن ریسک و نرخ بازگشت سرمایهfull-iiec2017-05240782.pdf
۶۲ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مساله مکانیابی- مسیریابی با در نظر گرفتن زمان سفرfull-05570602.pdf
۶۳ارائه مدل سنجش بهره وری در اجرای برنامه ریزی استراتژیک به روش تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران)full-09211074.pdf
۶۴ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از تکنیک پرومته و تحلیل پوششی داده های چندمرحله ای در محیط خاکستریfull-04911161.pdf
۶۵ارائه مدلی برای برنامه ریزی تولید Job-Shop با جریانات معکوس، با در نظر گرفتن شرایط واقعیfull-05451205.pdf
۶۶ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و تخصیص سفارشات با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی در صنعت پروفیل آلومینیومfull-01220604.pdf
۶۷ارائه مدلی جهت مدیریت لجستیک امداد بحران با در نظر گرفتن سطح رضایتمندیfull-05380731.pdf
۶۸ارائه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حداکثرسازی انتشار در شبکه های اجتماعیfull-04750615.pdf
۶۹ارائه یک چارچوب جهت توسعه یک زنجیره تامین کشسان، مبتنی بر فناوری اطلاعاتfull-03940572.pdf
۷۰ارائه یک روش جدید تجزیه تقاطعی در مسائل برنامه ریزی اعداد صحیح آمیختهfull-02660804.pdf
۷۱ارائه یک روش فرا ابتکاری به منظور جانمایی بهینه اشکال ۲ بعدی بر روی ورق ۲ بعدیFULL-03050853.pdf
۷۲ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه (مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی)full-02690755.pdf
۷۳ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای حل مساله تخصیص مازاد یک سیستم سری موازی با استراتژی مختلط و سیاست تخفیفfull-05331200.pdf
۷۴ارائه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت پروژه (همراه با مطالعه موردی)full-08910983.pdf
۷۵ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش هایFTA ، جک نایف، FAHP و FVIKOR جهت آنالیز ریسک در زنجیره تامین سبزfull-08040920.pdf
۷۶ارائه یک مدل چندهدفه برای یکپارچه سازی تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین و بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های موازی با استفاده از الگوریتم NSGA-IIfull-03520330.pdf
۷۷ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از Nfull-02690126.pdf
۷۸ارائه یک مدل ریاضی جهت طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبزfull-03370935.pdf
۷۹ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تامین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی و زیست محیطیfull-00420552.pdf
۸۰ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه زمان بندی و تخصیص اسکله جرثقیلFull-06290922.pdf
۸۱ارائه یک مدل زنجیره تامین سبز چند هدفه جهت یکپارچه سازی لجستیک های رو به جلو و معکوس با در نظر گرفتن تحویل به موقع و حل با الگوریتم های فرا ابتکاریFull-08190886.pdf
۸۲ارائه یک مدل طراحی استوار به منظور بهینه سازی پاسخ های دودویی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی)full-05330579.pdf
۸۳ارزش گذاری امتیاز فروش پروژه ای دارویی با استفاده از روش اختیار حقیقیfull-08940996.pdf
۸۴ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)full-06270806-docx.pdf
۸۵ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستم های تزریق سیالfull-06231050.pdf
۸۶ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیfull-09291048.pdf
۸۷ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده با روش های ترکیبی تصمیم گیری چند معیارهfull-01740092.pdf
۸۸ارزیابی و انتخاب تامین کننده ثالث لجستیک معکوس با رویکرد AHP فازی شهودیFull-00210205.pdf
۸۹استفاده از روش ترابی- هسینی در مدل چندهدفه تحلیل پوششی در حضور داده های نامطلوب و فازیfull-iiec2017-03190271.pdf
۹۰استفاده از نرم افزار MATLAB و سیستم کنترل فازی در کنترل فرایند تولید قیر امولسیونfull-03360406.pdf
۹۱الگوی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه پیشگامان آتیه صنعت ایثار با استفاده از تکنیک های داده کاویfull-04250466.pdf
۹۲انتخاب سبد بهینه منابع سوخت زیستی پایدار با ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازیfull-03920589.pdf
۹۳انتخاب شیوه مناسب تبلیغات به روش برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیارهfull-04940522.pdf
۹۴انتخاب و زمان بندی پروژه ها بر مبنای زمان بندی فعالیت ها در شرکت های پروژه محورfull-04681151.pdf
۹۵اندازه گیری بهره وری در خط تولید آلبومین گاوی ۲۲ درصد شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران (IBRF)full-02420442.pdf
۹۶اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزدFull- 09791143.pdf
۹۷اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTEfull-05560598.pdf
۹۸اولویت بندی ریسک های محیط های کاری با بکارگیری تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: پیمانکار صنعت نفت)FULL-01920086.pdf
۹۹بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام صنایع نفتی ایران و بورس اوراق بهادار تهرانFull-08510916.pdf
۱۰۰بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی ایران خودرو)full-026550139.pdf
۱۰۱بررسی تحلیلی پیرامون مساله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیتfull-03140434.pdf
۱۰۲بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین و اثربخشی استراتژی های بازاریابی با میانجی گری هوش رقابتیfull-iiec2017-02520377.pdf
۱۰۳بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در استراتژی های توسعه محصول جدیدFull.03430450.pdf
۱۰۴بررسی و شناسایی عوامل موثر محیطی فروشگاه خرده فروشی بر رفتار خریدار (مطالعه موردی: فروشگاه های پوشاک مردانه)full-07930860.pdf
۱۰۵بهبود الگوریتم مستطیلی برای تعیین دور منفی در شبکه های کوتاه ترین مسیر بادورfull-04040351.pdf
۱۰۶بهبود عملکرد مدل های هوشمند فصلی در پیش بینی محدوده تغییرات تقاضای الکتریسیته با بکارگیری ابزارهای محاسبات نرمfull-05850639.pdf
۱۰۷بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایرانfull-02930217.pdf
۱۰۸بهره گیری از استراتژی مدیریت دانش در تحولات سازمانیfull-05190693.pdf
۱۰۹بهره گیری از فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT (مورد مطالعاتی: کارخانه تولید کاشی و سرامیک)full-03100193.pdf
۱۱۰بهینه سازی چند هدفه اقتصادی و زیست محیطی توزیع برقfull-02700128.pdf
۱۱۱بهینه سازی زمان بندی ارتباطات چندماهواره و چندایستگاه زمانی با انرژی و داده ایستا و مشابه بودن ماهواره هاfull-05540606.pdf
۱۱۲بهینه سازی زمان بندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارهاfull-09221155.pdf
۱۱۳بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته در محیط احتملی مبتنی بر سناریو، با هدف کاهش هزینه های زنجیره تامین و افزایش سطح پاسخگویی به مشتریان (مطالعه موردی: قطعات دیزل ژنراتور)full-00680843.pdf
۱۱۴بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قراردادهای بیع متقابل نفتی در جهت تثبیت منافع سرمایه گذارfull-08090875.pdf
۱۱۵بیشینه سازی تبادلات کلیوی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه با الگوریتم های دقیقfull-02550653.pdf
۱۱۶پیش بینی جهت باد با استفاده از روش سری های زمانی (مطالعه موردی: منطقه نیر)full-03840413.pdf
۱۱۷پیش بینی ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از رویکردهای داده کاوی: یک مطالعه تحلیلی و مقایسه ایfull-06930786.pdf
۱۱۸تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاریfull-IIEC 2017- 09441094.pdf
۱۱۹تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحیfull-03020184.pdf
۱۲۰تاثیر قدرت چانه زنی تولیدکننده و خرده فروش بر سود اعضای یک زنجیره تامینFull-07450814.pdf
۱۲۱تجزیه و تحلیل پویای مولفه های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش محوری واردات با استفاده از نمودارهای علی حلقویFull-04790849.pdf
۱۲۲تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر قطعی های بی برنامه شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش ترکیبی FMEA فازی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران)full-08770962.pdf
۱۲۳تحلیل پویایی های عوامل موثر بر سیاستگذاری سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از یک رویکرد سیستمیfull-00730870.pdf
۱۲۴تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در سایت های تجاری B2C ایرانی با استفاده از ارزیابی عملکرد متوازنfull-03250707.pdf
۱۲۵تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال)full-08681012.pdf
۱۲۶تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت مبتنی بر مدیریت دانش (موردکاوی: سازمان های توسعه دهنده نرم افزار)full-05170564.pdf
۱۲۷توسعه یک مدل ریاضی جهت مساله چیدمان سلولی براساس زمان بندی و تخصیص کارگرfull-05730657.pdf
۱۲۸چارچوب تلفیقی جهت تدوین و پیاده سازی استراتژی در حوزه مشتری مداری در بانک قوامینfull-09151141.pdf
۱۲۹حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تو در تو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوارfull-04560744.pdf
۱۳۰حل مساله زمان بندی پروژه بامحدودیت منابع براساس روش سناریومحور و مقایسه آن با روش میانگینfull-00170925.pdf
۱۳۱حل مسائل پیچیده اخلاقی با استفاده از تحقیق در عملیاتFull-07071188.pdf
۱۳۲خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یک روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعهfull-01840090.pdf
۱۳۳دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران با بکارگیری شبکه SOMfull-03630266.pdf
۱۳۴رویکرد بهینه سازی چند هدفه در تدارکات بشردوستانه برای مدیریت داوطلبان با سطح مهارت ناهمگنfull-03060490.pdf
۱۳۵رویکرد تلفیقی برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویا و شبکه پتری فازی در مدل سازی جریان ترافیک ریلیfull-05130877.pdf
۱۳۶رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل FMEA با استفاده از ترکیبی از AHP فازی و روش الکتر فازیfull-07490966.pdf
۱۳۷رویکرد نقطه تغییر خود آغاز شونده بر مبنای باقیمانده های بازگشتی برای پایش پروفایل های خطی سادهfull-00760664.pdf
۱۳۸زمان بندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد/ زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت و محدودیت منابعfull-01440115.pdf
۱۳۹زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و پروفایل انعطاف پذیر برای منابع با در نظر گرفتن جریانات نقدی تنزیل شدهFull-10191163.pdf
۱۴۰زمان بندی چنددوره ای و یکپارچه عمله ای جراحی انتخابی، جراحان و پرستاران جراحی: مطالعه موردیfull-05280591.pdf
۱۴۱زمان بندی دوره ای جراحی اصلی دو هدفه با استفاده از فرمولاسیون الگوfull-03650898.pdf
۱۴۲زمان بندی روزانه عمل های جراحی با تکنیک بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازیfull-03650749.pdf
۱۴۳سنجش اهمیت خاص برند بر اساس مدل CBBE در صنایع خودروسازیfull-03890570.pdf
۱۴۴سیاست بهینه موجودی در سیستمی با تقاضای غیرخطی وابسته به سطح موجودی و در نظر گرفتن اقلام فاسدشدنیfull-01651160.pdf
۱۴۵سیاست سفارش دهی و کنترل تولید باثبات برای مواد اولیه محدود و ذخیره کالای نهایی در حالت موجودی نامطمئنfull-03170630.pdf
۱۴۶شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری)full-06970967.pdf
۱۴۷شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANPfull-07510820.pdf
۱۴۸شناسایی موانع کارآفرینی زنان از طریق داده کاوی مطالعه موردی استان گلستانfull-02470236.pdf
۱۴۹شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانشfull-06040689.pdf
۱۵۰شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه با استفاده از روش AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت لوح سبز جنوب اولین تولیدکننده MDF از باگاس نیشکر)full-00420367.pdf
۱۵۱طراحی اقتصادی آماری نمودار MEWMA به وسیله الگوریتم کرم شب تابfull-03480314.pdf
۱۵۲طراحی پایای شبکه زنجیره تامین در برابر عدم قطعیت آمیخته: یک مدل ترکیبی بهینهذسازی استوار و سیستم های صفFull-08361041.pdf
۱۵۳طراحی چک لیست جامع جهت ارزیابی و بهبود سیستم انبارداری در واحدهای تولیدی (مطالعه موردی: کارخانه صنعتی اهران سازه)full-04080403.pdf
۱۵۴طراحی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب با رویکرد ایجاد بهبود در هزینهfull-05450590.pdf
۱۵۵عارضه یابی سازمان بر پایه مدل مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران)full-06030692.pdf
۱۵۶کاربرد تولید ناب در اورژانس (مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان فرشچیان همدان)full-01010228.pdf
۱۵۷کاربرد نظریه بازی ها در تعیین سیاست های تولید و قیمت گذاری (مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت)full-01410272.pdf
۱۵۸کاهش زمان پایان پروژه از طریق مدل ترکیبی پویایی سیستم و مدیریت پروژهفایل اصل مقاله.pdf
۱۵۹کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل برای مساله جریان کارگاهی بدون وقفه با استفاده از یک مدل ریاضی جدیدfull-09011104.pdf
۱۶۰کنترل اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین با رویکرد مدل دینامیکی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران)Full_-04420416.pdf
۱۶۱مدل ارتقا یافته مکان یابی p-envy با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند هدفهfull-02070626.pdf
۱۶۲مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی همراه با محدودیت انسداد و زمان راه اندازی وابسته به توالیfull-02010958.pdf
۱۶۳مدل بندی چند هدفه اقتصادی زیست محیطی اجتماعی مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با تمرکز بر مسیرهای مختلف بازفرآوری محصولات دسته دومfull-01010226.pdf
۱۶۴مدل ریاضی جذب و ترانسفر بازیکنان یک تیم فوتبال قبل از شروع لیگfull-02150078.pdf
۱۶۵مدل کلی بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای و چند مرحله ایfull-02130809.pdf
۱۶۶مدل یکپارچه برنامه ریزی و مکان یابی برای مراکز اورژانس شهری در شرایط عدم قطعیت تقاضاfull-05430587.pdf
۱۶۷مدلسازی ارزیابی ریسک ایمنی در فرایند پردازش پسماند مجتمع پردازش و دفع آرادکوه تهران با استفاده از تلفیق تکنیک ویلیام فاین و مدل الکتره در محیط فازیfull-05060890.pdf
۱۶۸مدلسازی تصمیم گیری با اهداف اقتصادی و زیست محیطی در توزیع بار الکتریکی، روش وزن دهیfull-05400742.pdf
۱۶۹مدلسازی ریسک پذیری مشتریان و بررسی ارتباط آن با مشخصه های عملکردی مشتریان به منظور برنامه ریزی برای تولید و فروشfull-03790417.dox.pdf
۱۷۰مدلسازی فرایند توسعه تامین کننده سبز با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت سبزfull-03870436.pdf
۱۷۱مدلسازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنانFull-08110876.pdf
۱۷۲مدلسازی و حل مساله حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگارfull-09321106.pdf
۱۷۳مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقای رضایتمندی مشتریانfull-02340533.pdf
۱۷۴مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل در محورهای مواصلاتی شهر (مطالعه موردی: شهر تهران)full-07590880.pdf
۱۷۵مروری تحلیلی بر ادبیات ره نگاشت سناریومحور: چارچوبی برای ترکیب دو روش ره نگاشت و تحلیل سناریوfull-07871049.pdf
۱۷۶مساله مسیریابی ناوگان حمل ناهمگون با برداشت و تحویل همزمان و چند بخشیfull-iiec2017-04270383.pdf
۱۷۷مساله مکان یابی تک وسیله ای با نرم توان دوم اقلیدسی و وزن های فازیfull-01730045.pdf
۱۷۸مساله مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم Tchebychev در حضور یک مانع خطی احتمالیfull-05270725.pdf
۱۷۹مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین)full-03380513.pdf
۱۸۰مقایسه زنجیره تامین سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI)Full-03451146.pdf
۱۸۱مقایسه ساختارهای ترکیب موازی مدل های کلاسیک آماری و هوش محاسباتی در پیش بینی قیمت سهامfull-00790951.pdf
۱۸۲مقایسه عملکرد تکنیک های خوشه بندی و شبکه عصبی در طبقه بندی مشتریان بانکfull-03380512.pdf
۱۸۳مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و روش های کلاسیک آماری در پیش بینی های مالی )مطالعه موردی: مانده صندوق بانک ملت)full-02270469.pdf
۱۸۴مقایسه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک و تاثیرات آنها بر چابکی و بهره وری سازمانfull-iiec2017-05640643.pdf
۱۸۵مکان یابی پست های توزیع برق در شهر قم با استفاده از روش MCDMfull-04370407.pdf
۱۸۶مکانیابی مراکز جمع آوری و تفکیک زباله با استفاده از GIS براساس معیارهای اولویت بندی شده توسط AHP با رویکرد پایدار (مطالعه موردی: شهر کرمان)full-07780869.pdf
۱۸۷موازنه هزینه زمان و کیفیت و زمان پروژه با تعدیل منابع مصرفی با هدف حداکثر سازی سود پروژهfull-02080077.pdf
۱۸۸موقعیت یابی نقطه انفصال سفارش مشتری در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد تلفیقی چند معیارهfull-07930881.pdf
۱۸۹یک روش ابتکاری- ریاضی بر مبنای الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مساله مسیریابی کمان با سود و ناوگان محدودfull-01140921.pdf
۱۹۰یک مدل مسیریابی تخصیص امداد و نجات با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مکان- تقاضا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیکFull-01940159.pdf

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه