جزوه آموزشی

توالی عملیات و زمانبندی در برنامه ریزی تولید

توالی عملیات

زمان بندی عملیات:

  • زمان بندی عملیات در اغلب سازمانها مورد نیاز است. مثلا زمان بندی در بیمارستانها یا مراکز آموزشی.
  • در یک سازمان تولیدی زمان بندی شامل ایجاد یک برنامه زمانی برای کارگران، تجهیزات، تعمیرات و … می شود.
  • یک زمان بندی مؤثر می تواند به کاهش هزینه های سازمانی و افزایش بهره وری بیانجامد. همچنین توان رقابتی بالاتر برای تولیدکنندگان نیز از نتایج زمان بندی مؤثر است.
  • هدف عمده زمان بندی ایجاد تعادل میان اهداف مغایر، به کارگیری مؤثر کارگران، تجهیزات، و تسهیلات همزمان با کاهش زمان انتظار مشتریان، موجودیها و زمان فرآیندهاست.

 

توالی عملیات

  • مسائل توالی عملیات (Sequencing) دربرگیرنده تعیین ترتیب فرآیندهای یک کار بر روی یک ایستگاه کاری است.
  • همچنین می تواند شامل تعیین ترتیب انجام عملیات یک کار بر روی مراکز کاری مختلف باشد.
دانلود جزوه توالی عملیات و زمانبندی در برنامه ریزی تولید

دانلود فایل

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه