جزوه آموزشی

جزوه کنترل آماری فرآیند – SPC

کنترل آماری فرآیند یا SPC

کنترل آماری فرآیند یا SPC:

یک روش نظام مند برای حل مشکل و یا ایجاد SPC بهبود در فرآیند و تحت کنترل درآوردن فرآیندها به نحوی است که بتوان از کیفیت خروجی فرآیند اطمینان حاصل کرد. برای حل هر نوع مشکلی لازم است گام هایی طی شود که با ارائه هفت ابزار کیفیت، به اجرای بهینه هر گام SPC کمک می کند.

SPC چیست؟

SPC مخفف STATISTICAL PROCESS CONTROL است که بهمعنای کنترل آماری فرایند می باشد و یک نوع روش کنترلی است که برای تحت کنترل درآوردن نوسانات فرایند های تولیدی بکار می رود.

چرا SPC؟

 • SPC یک ابزار علمی است جهت مونیتورینگ ( نمایش دادنوضعیت خط ) / کنترل / ارزیابی تجزیه و تحلیل فرایند تولید .
 • هدف SPC تحت کنترل درآوردن ( STABLE ) نوسانات تولیددر محدوده مورد انتظار.

چه وقت SPC؟

 • زمانی که نقاط بحرانی فرایند (KEY CHARACTERISTIC ) ها تعیین شدهباشد.
 • زمانی که ضایعات در خط وجود دارد.
 • زمانی که هیچگونه شناختی ( اطلاعی) از وضعیت فرایند تولید وجودندارد.
 • زمانی که دوباره کاری در خط وجود دارد.

نتایج حاصل از اجرای spc

 • تغییرات ناگهانی فرایند را نشان می دهد.
 • قدرت پیش بینی در مورد فرایند را افزایش می دهد.
 • از تولید اقلام (ضایعات) جلوگیری می کند.
 • دوباره کاریها را کاهش می دهد.
 • قدرت تجزیه و تحلیل تیمهای حل مسئله را افزایش می دهد

دانلود جزوه کنترل آماری 

 

 

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه