کتاب

دانلود رایگان کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت:

یکی از مهمترین خصلتهای مورد نیاز برای مدیر، توانایی وی در تصمیم گیری هاست و در اینجاست که اقتصاد مدیریت به عنوان ابزاری در فرآیند تصمیم گیری ظاهر می شود. تعریف اقتصاد مدیریت: «کاربرد نظریه ها و روشهای اقتصادی در بازرگانی و تصمیمات اداری»

اقتصاد مدیریت یعنی کاربرد نظریه ها و روش های اقتصادی در بازرگانی و تصمیمات ارادی. اقتصاد مدیریت با علم اقتصاد و علوم تصمیم گیری ارتباط دارد. اقتصاد خرد به میزان زیادی تشریحی است به این معنا که سعی اقتصاد خرد تشریح چگونگی کارکرد اقتصاد است و اقتصاد مدیریت عمدتا تجویزی است، به معنای رسیدن به هدف خاصی در ایجاد مقررات ها و تکنیک ها.

این جمله بیانگر اقتصاد خرد است: “چگونه بنگاهی قیمت محصولاتش را تعیین می کند” و این جمله بیانگر اقتصاد مدیریت است:

” بنگاهی چگونه باید تولیداتش را قیمت گذاری کند” .

یکی از جنبه های مهم مطالعه اقتصاد مدیریت پی بردن به رابطه بین بنگاه های اقتصادی و جامعه است. یکی از مشکلات اقتصاد بازار بدون قید بودن آن است که احتمالاً گروه های معینی قدرت اقتصادی زیادی کسب می کنند که به آن ها اجازه می دهد سهم بزرگی از ارزش تولید شده بنگاه ها را بدست آورند. رشد و کارایی در اقتصاد باید با اشتغال، فقرزدایی، کاهش نابرابری، توسعه انسانی و محیط زیست پایدار همراه باشد تا توسعه دست یافتنی شود.

مدیر باید از زندگی و مالکیت کسانی که تحت حاکمیتش زندگی می کنند محافظت کند و از مدیرهای امروزی اغلب خواسته می شود که بر تولید نظارت داشته باشند و آن را تابع مقررات خود کنند. قیمت برخی خدمات و کالاها را بالا ببرند و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند.

دانلود کتاب 

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه