ویدیو

ویدیوهای آموزشی تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل

یکی از پرکاربردترین و ملموس ترین مسائل برنامه ریزی خطی که در زمینه های عملی گوناگونی کاربرد دارد، مسائل مربوط به حمل و نقل می باشد. در این گونه مسائل به خاطر ویژگی هایی از قبیل مقدار متغیرها و محدودیت های زیادی که دارند، حل از طریق روش عمومی سیمپلکس مستلزم هزینه های محاسبات کامپیوتری گزاف می باشد و حتی در برخی موارد غیر ممکن می نماید. با در نظر گرفتن این موارد و همچنین ویژگی هایی که این گونه مسائل دارند می توان از ساختار ریاضی خاص برای کاهش میزان محاسبات لازم استفاده کرد.

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل روش گوشه شمال غربی:

در این فایل روش گوشه شمال غربی برای یافتن یک جواب موجه اولیه برای یک مدل حمل ونقل در قالب مثالی بیان می شود.

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل روش کمترین هزینه:

در این فایل روش کمترین هزینه برای یافتن یک جواب موجه اولیه برای یک مدل حمل ونقل در قالب مثالی بیان می شود.

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل روش پله سنگ:

تحقیق در عملیات مدل حمل ونقل روش توزیع تعدیل شده MODI:

/نیک منش

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه