کتاب

کتاب آموزشی” ایمنی در انبار”

ایمنی انبار

مهندسی صنایع//  مقدمه ای بر آنچه کتاب آموزشی ” ایمنی در انبار” در اختیار ما قرار می دهد:

امروزه حوادث ناشی از کار و پیامدهاي ناشی از آن به یکی از مشکلات در جوامع مختلف تبدیل شده است. این حوادث در صنعت ساخت و ساز شدت بالاتري داشته و از نظر اقتصادي نیز هزینه هاي بالایی را براي دولت ها ایجاد می کند. لذا در سالهاي اخیر تلاشهاي زیادي در سطح جهان براي یافتن راه حل هاي مناسب جهت افزایش ایمنی و درنتیجه کاهش حوادث صورت گرفته است بااینحال این فعالیتها در کشورهاي درحال توسعه در حد مطلوب نبوده و نیاز به توجه بیشتر در این حوزه حس می شود از جمله بخشهاي حادثه خیز در این حوزه انبارها هستند که پتانسیل بالایی براي بروز حوادث دارند در حالی که فرایندهاي انبارداري از تأثیرگذارترین عوامل در موفقیت و یا شکست پروژه ها محسوب می گردند یکی از بهترین راهکارها براي کاهش حوادث ناشی از کار توجه به اصول ایمنی و مسائل مربوط به آن می شود.

در نهایت راهکارهاي مبتنی بر رعایت اصول ایمنی براي رفع این مشکلات به طور کامل شرح داده تا به چگونگی عملکرد آن در محیط انبار پرداخته شود.
در این مجموعه سعی شده است ابتدا در مورد انبارها به طور خلاصه توضیحاتی داده شود سپس در مورد مسائل ایمنی مرتبط با نگهداري مواد و کالاها و تجهیزات و نیروي انسانی انبار و کلاً عملیات انبارداري ایمن به تفصیل مطالبی ارائه گردد.

این کتاب را به همه ی افرادی که در بخش صنعت فعالیت دارند و یا در این زمینه در حال مطالعه می باشند توصیه می کنیم.

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد