جزوه آموزشی

مدیریت قارچی چیست و چگونه میتوان آن را کنترل کرد؟

قارچی

مهندسی صنایع// مدیریت قارچی روشی رایج در مدیریت است که بر مبناي آن کارکنان از اهداف، راهبردها و ایده هاي کلی شرکت مطلع نیستند و ارتباط میان کارهاي محوله با اهداف شرکت نیز براي آن ها مشخص نیست.

در واقع، درست شبیه به پرورش قارچ ؛ کارکنان به مانند قارچ در تاریکی، در اینجا یعنی عدم دسترسی و آگاهی از اهداف کاري و اصلی شرکت،
قرار می گیرند و نیز به شیوه اي که از کود براي پرورش و رشد قارچ استفاده می شود، آن ها فقط به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که براي به انجام رساندن کار و وظیفه به عهده ي ایشان سپرده شده است.
بر مبناي یکی از تحقیقات مرتبط با مدیریت سازمانی :
بیش از 80 درصد کارکنان خواهان این هستند که مدیران اطلاعات بیشتري در مورد سازمان در اختیار آن ها قرار دهند.
بیش از 25 درصد پرسش شوندگان در اطرافیان خود کسانی را می شناسند که کار خود را به دلیل نبود شفافیت لازم در مورد رویکرد و راهبرد سازمان ترك کرده اند.
بیش از 50 درصد کارکنان باور دارند که دسترسی به اطلاعات و داده هاي مرتبط با سازمان، تاثیر زیادي در افزایش عملکرد و بهره وري آن ها داشته است.

در فایل زیر به شناسایی و نحوه کنترل این روش مدیریتی می پردازد:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد