جزوه آموزشی کتاب مطلب ویژه

کتاب آموزشی “سیستم های پردازش تصمیم و سیستم های هوشمند (DSS)”

پردازش تصمیم

مهندسی صنایع//  کتاب ” سیستم های پردازش تصمیم و سیستم های هوشمند (DSS) براین باور است که:  مراحل حل یک مسئله ساخت یافته جهت بدست آوردن بهترین راه حل (یا حداقل یک راه حل خوب و کافی) شناخته شده است. این که آیا  مسئله، پیدا کردن سطح موجودي مناسب و یا انتخاب استراتژي سرمایه گذاري مطلوب، اهداف به روشنی تعریف شده است. اهداف متداول، به حداقل رساندن هزینه و حداکثر کردن سوددهی است. مدیر می تواند از پشتیبانی پردازش داده ها یا مدل هاي علمی مدیریت استفاده کند. و سیستم هاي خبره می توانند بدفعات مفید واقع شوند. در DSS مانند (MSS) سیستم هاي پشتیبان مدیریت یک مسئله غیرساخت یافته، معمولا درك و بصیرت انسان، پایه اي براي تصمیم گیري است.

مسائل غیرساخت یافته عادي، شامل برنامه ریزي خدمات جدید، اجرا، و انتخاب مجموعه اي از پروژه هاي تحقیقاتی و توسعه براي سال آینده است. فقط بخشی از یک مسئله غیرساخت یافته می تواند توسط ابزار پشتیبانی و سیستم هاي (GSS) گروه سیستم هاي پشتیبانی ، (ES) تصمیم گیري پیشرفته از قبیل سیستم هاي خبره مورد پشتیبانی قرار گیرد. جمع آوري اطلاعات از طریق وب براي حل مسائل (KMS) مدیریت دانش غیرساخت یافته م یتواند مفید باشد. مسائل نیمه ساخت یافته بین ساخت یافته و غیرساخت یافته قرار گرفته است، حل مسائلی که داراي بعضی از عناصر ساخت یافته و عناصر غیرساخت یافته هستند، شامل ترکیبی از روش هاي استاندارد و قضاوت انسان است.کین و اسکات مورتون ( 1978 ) به معاملات اوراق قرضه، تنظیم بودجه بازاریابی براي محصولات مصرفی و انجام تجزیه و تحلیل سرمایه به عنوان مسائل نیمه ساخت یافته اشاره کردند. DSSمدلهایی را براي بخشی از مسائل تصمیم گیري فراهم می‌کند که ساخت یافته هستند. براي این یک DSS می‌تواند کیفیت اطلاعات گرفته شده از آن تصمیمی که بوسیله نه فقط یک راه حل، بلکه طیف  این، یک وسیعی از راه حل هاي جایگزین به همراه تأثیرات بالقوه آنرا بهبود بخشد. این قابلیت به مدیران براي درك بهتر ماهیت مسائل و در نتیجه تصمیم‌گیري بهتر، کمک می کند.

در ادامه این کتاب به تفصیل به نحوه استفاده از DSS برای تحلیل تصمیمات می پردازد:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد