پروژه های دانشجویی مقاله/ یادداشت

مقاله” توليد و مديريت ضايعات الگو سازی عوامل موفقيت در صنايع توليدی ژاپن”

ضایعات

مهندسی صنایع// توليد محصول با كيفيت بالا و عاري از عيب از جمله اهداف استراتژيك محسوب مي شود كه هر سازماني را در دستيابي به سهم مناسب از بازار رقابت جهاني ياري مي نمايد. اين در حالي است كه كاهش و حذف ضايعات نقش مهمي را در رسيدن به هدف مزبور عهده دار است. در اين مقاله مدلي معرفي مي شود كه حاصل تجارب و «١(IMI) سيستم چرخه هاي تحقيق، روش و اجرا » تحت عنوان موفقيتهاي صنايع توليدي ژاپن در زمينه بهبود مستمر مديريت ضايعات مي باشد. اين مدل شامل سه چرخه مرتبط بهم است و هركدام دربرگيرنده اجزاي مربوط به خود مي باشند. جمع بندي مطالب حاكي از آنست كه استفاده موفقيت آميز الگوي ژاپني نيازمند ادغام سيستماتيك مجموعه اي از تكنيك هاي كيفيت مي باشد. به بيان بهتر، اين امكان وجود دارد كه استفاده گزينه اي و منحصر بفرد تكنيكها منجر به برخي نتايج مطلوب گردد، ولي در نهايت موجب جلوگيري از بروز خطا و عدم ايجاد مي توان به ويژگي بهبود مستمر اشاره نمود كه IMI ضايعات نمي گردد. همچنين، از مزيتهاي مدل يكي از مباحث (QCs) يكي از چرخه هاي سه گانه آنرا نيز تشكيل مي دهد. چون چرخه هاي كيفيت بوده و از جمله مدلهاي مشاركتي مي باشند كه بهره گيري از (TQM) مهم در مديريت كيفيت فراگير كاركنان را در راستاي تسريع تحقق اهداف سازماني موجب مي گردند، چگونگي تلفيق آنها با مدل نيز معرفي شده است. به بيان بهتر، پيشنهاد نهايي اين مقاله تلفيق مديريت ضايعات با مديريت IMI كيفيت فراگير را در قالب يك مدل جديد مشخص مي‌نمايد.

غالباً مديريت ضايعات بعنوان يك چالش مهم در سطح جهاني مدنظر قرار ميگيرد، چرا كه در برخي موارد ضايعات تهديد كننده بهداشت عمومي و محيط بوده و حتي ممكن است بعنوان مانعي بر سر توسعه اقتصادي تلقي گردد. تا به حال راه حلهاي گوناگوني براي برخورد با اين مساله ارائه شده است و كاهش ضايعات از جمله راههايي مي باشد كه شايد بيش از ساير روشها بر آن تاكيد شده است. اين درحالي است كه بروز ضايعات يك امر غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد.

در ادامه به بررسی چرخه عملکرد و مدیریت ضایعات با در نظر گرفتن صنایع تولیدی در کشور ژاپن می پردازد:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد