جزوه آموزشی

جزوه درسی کارسنجی و زمان سنجی

یکی از مباحث مهم در مهندسی صنایع ارزیابی کار و زمان است. ارزیابی کار و زمان مطالعه و ارزیابی سیستماتیک کار را در بر میگیرد. اهداف و مراحل آنرا می توان در ۵ بند زیر خلاصه کرد:

  • بوجود آوردن روش بهتر انجام کار
  • پیاده کردن روش بهتر انجام کار
  • تعیین زمان لازم برای انجام آن کار
  • کمک در آموزش مطلوب پرسنل
  • هماهنگی با سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد

اگر ارزیابی کار و زمان را به دو قسمت تقسیم کنیم می توانیم آنرا بصورت مطالعه کار و مطالعه زمان در نظر بگیریم.

اما مطالعه کار یا طرح روشها  چیست؟ کار که در مطالعه کار انجام می دهیم تجزیه و تحلیل عملیات یک فرایند تولیدی و ساده نمودن آن است و هدف از این کار بهبود یا افزایش کارایی در فرآیند تولیدی است.

در مطالعه کار یا طرح روشها با دو مساله روبرو هستیم:

الف – طرح روش جدید در ایستگاههای کاری جدید

ب – طرح روش بهتر در ایستگاههای کاری موجود

برای دانلود جزوه آموزشی واحد درسی ارزیابی کار و زمان بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

نظر داد