مطلب ویژه مقاله/ یادداشت

فهرست مقالات پوستری IIEC2017 +لینک دانلود مقالات

مقالات IIEC2017

برای سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بیش از ۸۰۰ مقاله پژوهشی در ۱۰ زمینه تخصصی دریافت شد که با مشارکت و داوری بالغ بر ۸۰ عضو کمیته علمی و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه آن حدود ۲۰۰ مقاله برای ارائه شفاهی و ۲۰۰ مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شد.

بر این اساس از ۱۹۰ مقاله پذیرش شده در بخش ارائه پوستری کنفرانس، ۷۶ درصد مقالات (۱۴۴ مقاله) به زبان فارسی و ۲۴ درصد مقالات (۴۶ مقاله) به زبان انگلیسی بوده است.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در هنل میزبان بابلسر توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندان برگزار شد.

 

دانلود متن کامل کلیه مقالات فارسی و انگلیسی در بخش ارائه پوستری IIEC2017

دانلود فایل (۱۹۸MB)

 

در ادامه فهرست مقالات پذیرش شده در IIEC2017 به صورت ارائه پوستری آمده است:

ردیف عنوان مقاله نام فایل
۱ A Bi-Objective Green Truck Routing and Scheduling Problem in a Cross Dock with Learning Effect: Archived Multi-Objective Simulated Annealing full-02980177.pdf
۲ A clustering based genetic algorithm approach to flexible job shop scheduling problem full-02760465.pdf
۳ A expectation model for solving random interval linear programming problems full-08330899.pdf
۴ A Framework for Development of Total Quality Management by Utilizing Business Intelligence full-07140846.pdf
۵ A Hybrid Genetic Algorithm and Parallel Variable Neighborhood Search for Job shop Scheduling With an Assembly Stage full-00620013.pdf
۶ A Literature Review on Evaluation and Implementation of Reliability Centered Maintenance System in Persian Gulf Star Refinery Full-03760328.pdf
۷ A mathematical model for unrelated parallel-machine scheduling with two competing agents and a fixed non-availability interval full-03000182.pdf
۸ A Maximum Profit Incomplete Hub Location Routing Problem full-04300483.pdf
۹ A metaheuristic approach to solve supplier selection and order allocation problem full02050066.pdf
۱۰ A multi-product model in green supplier selection with hard delivery time window full-03000180.pdf
۱۱ A new multi-objective mathematical model for supplier selection in uncertain environment full-10111145.pdf
۱۲ (A novel hybrid approach based on QFD-TOPSIS method for supplier selection in IT Area (Case Study: A Private Bank in Iran full-08460931.pdf
۱۳ A Qualitative System Dynamics Approach to Clinical Risk Management full-00090516.pdf
۱۴ A tabu search based solution approach to the competitive multiple allocation hub location problems full-03590613.pdf
۱۵ Addressing the Freight Consolidation and Containerization Problem by Recent and Hybridized Meta-heuristic Algorithms full-iiec2017-01340025.pdf
۱۶ Addressing the multi-objective Stochastic Closed-loop Supply Chain via two Metaheuristic Approaches: RDA and GA ”full-05120538”.pdf
۱۷ Addressing the Vehicle Routing Problem in Large Scale Network via Novel Nature-inspired Algorithm full-02040065.pdf
۱۸ An augmented weighted Tchebycheff method for solving a multi-objective green supply chain problem Full-08240893.pdf
۱۹ Applied sequential sampling plan in the truncated life test full-03180208.pdf
۲۰ Balancing and sequencing U-shaped mixed model assembly line problem considering setup times between tasks and demand ratio-base in dynamic environments full-04530458.pdf
۲۱ Comparing the particle swarm, whale, water cycle, and cuckoo search algorithms in optimization of unconstrained problems full-05490745.pdf
۲۲ Control-Limit Policy Optimization of Redundant Systems in Condition-Based Maintenance full-01120340.pdf
۲۳ Designing the preventive healthcare networks within the framework of case studies in Iran full-01450342.pdf
۲۴ Earned Value management in Public Health: A new horizon In Vaccination planning Full-iiec2017-0457-0470.pdf
۲۵ Economic Order Perishable Items with Demand Dependent to Inflation full-00170824.pdf
۲۶ (Evaluating the Effects of Operational Performance on Financial Performance of Iranian Small and Medium Sized Enterprises (SMEs full-00910518.pdf
۲۷ Evaluation of Different Types of Hybrid Electric Vehicles and Their Control Strategies full-05830637.pdf
۲۸ Genetic Algorithm for Fixed Charge Transportation Problem with Discount Models Full-00930068.pdf
۲۹ Hybrid flow shop scheduling with robotic processing and AGV-based transportation system Full-08840976.pdf
۳۰ Lagrangian relaxation approach for capacitated p-center problem with backup center and budget constraint Full-02950166.pdf
۳۱ Modeling and analysis of network design for a reverse supply chain by considering Green house limitations full-10091157.pdf
۳۲ Modeling and validation for supply chain network design with solid fixed-charge transportation, risk-pooling and inventory under demand uncertainty full-04480440.pdf
۳۳ Multi-level Supply Chain Coordination with the Possibility of Credit Purchase full-10221183.pdf
۳۴ Predictive scheduling versus deterministic scheduling in stochastic breakdown environment full-03530408.pdf
۳۵ Project budget estimation using Bayesian validation belief network full-03830312.pdf
۳۶ Provide a Fuzzy Model for Evaluating the Quality Management Systems in Road Maintenance and Transit Organizations with Lean Manufacturing Approach full-09421083.pdf
۳۷ Reliable Location-Allocation Problem with Correlated Geographical Failure Probability full-04300477.pdf
۳۸ Robust Possibilistic Programming Approach for Design of Tehran Municipal Solid Waste Management System full-03980481.pdf
۳۹ Simultaneous Product Family Configuration and Supply Chain Configuration using Systems Engineering Concept full-03880851.pdf
۴۰ Solid waste location and routing mathematical models: a survey full-05030863.pdf
۴۱ Sport league scheduling using constraint programming approach; case study of Iran’s Pro-league full-09941120.pdf
۴۲ Supplier Selection and Order Allocation by Controlling Carbon-dioxide in Closed-loop Supply Chain Systems Using Genetic Algorithm full-10211158.pdf
۴۳ Surveying the performance of four meta-heuristic optimization algorithm in weight optimization of truss structures full-06220739.pdf
۴۴ The feasibility of implementing organizational neatness system(5s) Case Study: Health Center in the Sari city in 2016 full-02300196.pdf
۴۵ Time Parameter Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliability full-05761129.pdf
۴۶ Two models and an innovative genetic algorithm for scheduling in flexible manufacturing systems full-07140845.pdf
۴۷ ارائه الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه سازی مساله یکپارچه زنجیره تامین در حالت برنامه ریزی تامین، تولید و توزیع full-03850365.pdf
۴۸ ارائه الگوریتم های دقیق و تقریبی برای مساله زمان بندی تک ماشین با اعمال مدت زمان نگهداری و تعمیرات متغیر وابسته به حجم کار full-03181202.pdf
۴۹ ارائه الگوریتم های فرا ابتکاری برای حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان های راه اندازی وابسته به کارگر full-03130296.pdf
۵۰ ارائه الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو با ترکیب تحلیل عاملی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-03810307.pdf
۵۱ ارائه چیدمان بهینه تسهیلات سیستم تولیدی کوچک و متوسط به کمک شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده ها full- 08861148.pdf
۵۲ ارائه روش رتبه بندی ترکیبی بر مبنای مدلسازی ریاضی full-02070146.pdf
۵۳ ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری full-07120811.pdf
۵۴ ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از توابع پله های و پیاده سازی آن در نرم افزار MATLAB به منظور دعوت به مناقصات محدود (مطالعه موردی: انتخاب مجریان سیویل برای مناقصه اجرای سیویل) full-02180085.pdf
۵۵ ارائه مدل بهینه سازی استوار برای مساله چندهدفه لجستیک امداد با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا و زمان امدادرسانی full-04770678.pdf
۵۶ ارائه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز full-08581152.pdf
۵۷ ارائه مدل تصادفی دو مرحله ای برای مساله مکان یابی- موجودی با در نظرگیری تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو کاناله full-04470429.pdf
۵۸ ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد پروژه ها با در نظرگرفتن تورم (مطالعه موردی: پروژه های صنعت حمل و نقل ریلی کلان شهرها( full-05600861.pdf
۵۹ ارائه مدل ریاضی برای برنامه ریزی خرید، تولید و توزیع یکپارچه به همراه مسیریابی وسایل نقلیه full-08691030.pdf
۶۰ ارائه مدل ریاضی جهت سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید در فضای رقابتی با در نظر گیری محدودیت بودجه full-iiec2017-07750840.pdf
۶۱ ارائه مدل ریاضی چند هدفه جهت انتخاب پروژه با در نظر گرفتن ریسک و نرخ بازگشت سرمایه full-iiec2017-05240782.pdf
۶۲ ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مساله مکانیابی- مسیریابی با در نظر گرفتن زمان سفر full-05570602.pdf
۶۳ ارائه مدل سنجش بهره وری در اجرای برنامه ریزی استراتژیک به روش تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-09211074.pdf
۶۴ ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از تکنیک پرومته و تحلیل پوششی داده های چندمرحله ای در محیط خاکستری full-04911161.pdf
۶۵ ارائه مدلی برای برنامه ریزی تولید Job-Shop با جریانات معکوس، با در نظر گرفتن شرایط واقعی full-05451205.pdf
۶۶ ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و تخصیص سفارشات با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی در صنعت پروفیل آلومینیوم full-01220604.pdf
۶۷ ارائه مدلی جهت مدیریت لجستیک امداد بحران با در نظر گرفتن سطح رضایتمندی full-05380731.pdf
۶۸ ارائه یک الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حداکثرسازی انتشار در شبکه های اجتماعی full-04750615.pdf
۶۹ ارائه یک چارچوب جهت توسعه یک زنجیره تامین کشسان، مبتنی بر فناوری اطلاعات full-03940572.pdf
۷۰ ارائه یک روش جدید تجزیه تقاطعی در مسائل برنامه ریزی اعداد صحیح آمیخته full-02660804.pdf
۷۱ ارائه یک روش فرا ابتکاری به منظور جانمایی بهینه اشکال ۲ بعدی بر روی ورق ۲ بعدی FULL-03050853.pdf
۷۲ ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت اولویت بندی ذینفعان پروژه (مطالعه موردی در یک پروژه سدسازی) full-02690755.pdf
۷۳ ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای حل مساله تخصیص مازاد یک سیستم سری موازی با استراتژی مختلط و سیاست تخفیف full-05331200.pdf
۷۴ ارائه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت پروژه (همراه با مطالعه موردی) full-08910983.pdf
۷۵ ارائه یک مدل ترکیبی مبتنی بر روش هایFTA ، جک نایف، FAHP و FVIKOR جهت آنالیز ریسک در زنجیره تامین سبز full-08040920.pdf
۷۶ ارائه یک مدل چندهدفه برای یکپارچه سازی تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین و بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه های موازی با استفاده از الگوریتم NSGA-II full-03520330.pdf
۷۷ ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی متوسط طول عمر برای سیستم های K از N full-02690126.pdf
۷۸ ارائه یک مدل ریاضی جهت طراحی شبکه توزیع لجستیک شهری سبز full-03370935.pdf
۷۹ ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تامین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظر گرفتن ریسک های عملیاتی و زیست محیطی full-00420552.pdf
۸۰ ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه زمان بندی و تخصیص اسکله جرثقیل Full-06290922.pdf
۸۱ ارائه یک مدل زنجیره تامین سبز چند هدفه جهت یکپارچه سازی لجستیک های رو به جلو و معکوس با در نظر گرفتن تحویل به موقع و حل با الگوریتم های فرا ابتکاری Full-08190886.pdf
۸۲ ارائه یک مدل طراحی استوار به منظور بهینه سازی پاسخ های دودویی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی) full-05330579.pdf
۸۳ ارزش گذاری امتیاز فروش پروژه ای دارویی با استفاده از روش اختیار حقیقی full-08940996.pdf
۸۴ ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) full-06270806-docx.pdf
۸۵ ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستم های تزریق سیال full-06231050.pdf
۸۶ ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی full-09291048.pdf
۸۷ ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده با روش های ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره full-01740092.pdf
۸۸ ارزیابی و انتخاب تامین کننده ثالث لجستیک معکوس با رویکرد AHP فازی شهودی Full-00210205.pdf
۸۹ استفاده از روش ترابی- هسینی در مدل چندهدفه تحلیل پوششی در حضور داده های نامطلوب و فازی full-iiec2017-03190271.pdf
۹۰ استفاده از نرم افزار MATLAB و سیستم کنترل فازی در کنترل فرایند تولید قیر امولسیون full-03360406.pdf
۹۱ الگوی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت بیمه پیشگامان آتیه صنعت ایثار با استفاده از تکنیک های داده کاوی full-04250466.pdf
۹۲ انتخاب سبد بهینه منابع سوخت زیستی پایدار با ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی full-03920589.pdf
۹۳ انتخاب شیوه مناسب تبلیغات به روش برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره full-04940522.pdf
۹۴ انتخاب و زمان بندی پروژه ها بر مبنای زمان بندی فعالیت ها در شرکت های پروژه محور full-04681151.pdf
۹۵ اندازه گیری بهره وری در خط تولید آلبومین گاوی ۲۲ درصد شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران (IBRF) full-02420442.pdf
۹۶ اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزد Full- 09791143.pdf
۹۷ اولویت بندی راهکارهای مناسب برای تولید سبز با استفاده از روش های AHP-TOPSIS و ORESTE full-05560598.pdf
۹۸ اولویت بندی ریسک های محیط های کاری با بکارگیری تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: پیمانکار صنعت نفت) FULL-01920086.pdf
۹۹ بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام صنایع نفتی ایران و بورس اوراق بهادار تهران Full-08510916.pdf
۱۰۰ بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارکنان در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی ایران خودرو) full-026550139.pdf
۱۰۱ بررسی تحلیلی پیرامون مساله مدیریت پروژه در حالت های تک پروژه ای و چند پروژه ای تحت شرایط عدم قطعیت full-03140434.pdf
۱۰۲ بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین و اثربخشی استراتژی های بازاریابی با میانجی گری هوش رقابتی full-iiec2017-02520377.pdf
۱۰۳ بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در استراتژی های توسعه محصول جدید Full.03430450.pdf
۱۰۴ بررسی و شناسایی عوامل موثر محیطی فروشگاه خرده فروشی بر رفتار خریدار (مطالعه موردی: فروشگاه های پوشاک مردانه) full-07930860.pdf
۱۰۵ بهبود الگوریتم مستطیلی برای تعیین دور منفی در شبکه های کوتاه ترین مسیر بادور full-04040351.pdf
۱۰۶ بهبود عملکرد مدل های هوشمند فصلی در پیش بینی محدوده تغییرات تقاضای الکتریسیته با بکارگیری ابزارهای محاسبات نرم full-05850639.pdf
۱۰۷ بهبود مدل تحلیل پوششی داده ها به کمک طراحی واحد ایده آل جهت ارزیابی و رتبه بندی گروه های مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی ایران full-02930217.pdf
۱۰۸ بهره گیری از استراتژی مدیریت دانش در تحولات سازمانی full-05190693.pdf
۱۰۹ بهره گیری از فرایند تجزیه تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT (مورد مطالعاتی: کارخانه تولید کاشی و سرامیک) full-03100193.pdf
۱۱۰ بهینه سازی چند هدفه اقتصادی و زیست محیطی توزیع برق full-02700128.pdf
۱۱۱ بهینه سازی زمان بندی ارتباطات چندماهواره و چندایستگاه زمانی با انرژی و داده ایستا و مشابه بودن ماهواره ها full-05540606.pdf
۱۱۲ بهینه سازی زمان بندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها full-09221155.pdf
۱۱۳ بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته در محیط احتملی مبتنی بر سناریو، با هدف کاهش هزینه های زنجیره تامین و افزایش سطح پاسخگویی به مشتریان (مطالعه موردی: قطعات دیزل ژنراتور) full-00680843.pdf
۱۱۴ بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قراردادهای بیع متقابل نفتی در جهت تثبیت منافع سرمایه گذار full-08090875.pdf
۱۱۵ بیشینه سازی تبادلات کلیوی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه با الگوریتم های دقیق full-02550653.pdf
۱۱۶ پیش بینی جهت باد با استفاده از روش سری های زمانی (مطالعه موردی: منطقه نیر) full-03840413.pdf
۱۱۷ پیش بینی ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از رویکردهای داده کاوی: یک مطالعه تحلیلی و مقایسه ای full-06930786.pdf
۱۱۸ تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری full-IIEC 2017- 09441094.pdf
۱۱۹ تاثیر سیاست بازگشتی بر قرارداد تعهد سفارش از قبل جهت هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی full-03020184.pdf
۱۲۰ تاثیر قدرت چانه زنی تولیدکننده و خرده فروش بر سود اعضای یک زنجیره تامین Full-07450814.pdf
۱۲۱ تجزیه و تحلیل پویای مولفه های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش محوری واردات با استفاده از نمودارهای علی حلقوی Full-04790849.pdf
۱۲۲ تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر قطعی های بی برنامه شبکه های انتقال و فوق توزیع با استفاده از روش ترکیبی FMEA فازی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای مازندران) full-08770962.pdf
۱۲۳ تحلیل پویایی های عوامل موثر بر سیاستگذاری سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از یک رویکرد سیستمی full-00730870.pdf
۱۲۴ تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در سایت های تجاری B2C ایرانی با استفاده از ارزیابی عملکرد متوازن full-03250707.pdf
۱۲۵ تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال) full-08681012.pdf
۱۲۶ تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت مبتنی بر مدیریت دانش (موردکاوی: سازمان های توسعه دهنده نرم افزار) full-05170564.pdf
۱۲۷ توسعه یک مدل ریاضی جهت مساله چیدمان سلولی براساس زمان بندی و تخصیص کارگر full-05730657.pdf
۱۲۸ چارچوب تلفیقی جهت تدوین و پیاده سازی استراتژی در حوزه مشتری مداری در بانک قوامین full-09151141.pdf
۱۲۹ حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با الگوریتم ترکیبی تفکیک سازی تو در تو و شبیه سازی تبرید: رویکرد بهینه سازی استوار full-04560744.pdf
۱۳۰ حل مساله زمان بندی پروژه بامحدودیت منابع براساس روش سناریومحور و مقایسه آن با روش میانگین full-00170925.pdf
۱۳۱ حل مسائل پیچیده اخلاقی با استفاده از تحقیق در عملیات Full-07071188.pdf
۱۳۲ خوشه بندی تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از یک روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه full-01840090.pdf
۱۳۳ دسته بندی سوانح ایستگاه های ریلی ایران با بکارگیری شبکه SOM full-03630266.pdf
۱۳۴ رویکرد بهینه سازی چند هدفه در تدارکات بشردوستانه برای مدیریت داوطلبان با سطح مهارت ناهمگن full-03060490.pdf
۱۳۵ رویکرد تلفیقی برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویا و شبکه پتری فازی در مدل سازی جریان ترافیک ریلی full-05130877.pdf
۱۳۶ رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل FMEA با استفاده از ترکیبی از AHP فازی و روش الکتر فازی full-07490966.pdf
۱۳۷ رویکرد نقطه تغییر خود آغاز شونده بر مبنای باقیمانده های بازگشتی برای پایش پروفایل های خطی ساده full-00760664.pdf
۱۳۸ زمان بندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد/ زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت و محدودیت منابع full-01440115.pdf
۱۳۹ زمان بندی پروژه با محدودیت منابع و پروفایل انعطاف پذیر برای منابع با در نظر گرفتن جریانات نقدی تنزیل شده Full-10191163.pdf
۱۴۰ زمان بندی چنددوره ای و یکپارچه عمله ای جراحی انتخابی، جراحان و پرستاران جراحی: مطالعه موردی full-05280591.pdf
۱۴۱ زمان بندی دوره ای جراحی اصلی دو هدفه با استفاده از فرمولاسیون الگو full-03650898.pdf
۱۴۲ زمان بندی روزانه عمل های جراحی با تکنیک بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی full-03650749.pdf
۱۴۳ سنجش اهمیت خاص برند بر اساس مدل CBBE در صنایع خودروسازی full-03890570.pdf
۱۴۴ سیاست بهینه موجودی در سیستمی با تقاضای غیرخطی وابسته به سطح موجودی و در نظر گرفتن اقلام فاسدشدنی full-01651160.pdf
۱۴۵ سیاست سفارش دهی و کنترل تولید باثبات برای مواد اولیه محدود و ذخیره کالای نهایی در حالت موجودی نامطمئن full-03170630.pdf
۱۴۶ شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری) full-06970967.pdf
۱۴۷ شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی مراکز بیمارستانی با استفاده از DANP full-07510820.pdf
۱۴۸ شناسایی موانع کارآفرینی زنان از طریق داده کاوی مطالعه موردی استان گلستان full-02470236.pdf
۱۴۹ شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش full-06040689.pdf
۱۵۰ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم نت پیشگیرانه با استفاده از روش AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت لوح سبز جنوب اولین تولیدکننده MDF از باگاس نیشکر) full-00420367.pdf
۱۵۱ طراحی اقتصادی آماری نمودار MEWMA به وسیله الگوریتم کرم شب تاب full-03480314.pdf
۱۵۲ طراحی پایای شبکه زنجیره تامین در برابر عدم قطعیت آمیخته: یک مدل ترکیبی بهینهذسازی استوار و سیستم های صف Full-08361041.pdf
۱۵۳ طراحی چک لیست جامع جهت ارزیابی و بهبود سیستم انبارداری در واحدهای تولیدی (مطالعه موردی: کارخانه صنعتی اهران سازه) full-04080403.pdf
۱۵۴ طراحی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب با رویکرد ایجاد بهبود در هزینه full-05450590.pdf
۱۵۵ عارضه یابی سازمان بر پایه مدل مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران) full-06030692.pdf
۱۵۶ کاربرد تولید ناب در اورژانس (مطالعه موردی در اورژانس بیمارستان فرشچیان همدان) full-01010228.pdf
۱۵۷ کاربرد نظریه بازی ها در تعیین سیاست های تولید و قیمت گذاری (مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت) full-01410272.pdf
۱۵۸ کاهش زمان پایان پروژه از طریق مدل ترکیبی پویایی سیستم و مدیریت پروژه فایل اصل مقاله.pdf
۱۵۹ کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل برای مساله جریان کارگاهی بدون وقفه با استفاده از یک مدل ریاضی جدید full-09011104.pdf
۱۶۰ کنترل اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین با رویکرد مدل دینامیکی (مطالعه موردی: شرکت دیزل سنگین ایران) Full_-04420416.pdf
۱۶۱ مدل ارتقا یافته مکان یابی p-envy با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند هدفه full-02070626.pdf
۱۶۲ مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح برای مساله زمان بندی جریان کارگاهی همراه با محدودیت انسداد و زمان راه اندازی وابسته به توالی full-02010958.pdf
۱۶۳ مدل بندی چند هدفه اقتصادی زیست محیطی اجتماعی مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با تمرکز بر مسیرهای مختلف بازفرآوری محصولات دسته دوم full-01010226.pdf
۱۶۴ مدل ریاضی جذب و ترانسفر بازیکنان یک تیم فوتبال قبل از شروع لیگ full-02150078.pdf
۱۶۵ مدل کلی بهینه سازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای و چند مرحله ای full-02130809.pdf
۱۶۶ مدل یکپارچه برنامه ریزی و مکان یابی برای مراکز اورژانس شهری در شرایط عدم قطعیت تقاضا full-05430587.pdf
۱۶۷ مدلسازی ارزیابی ریسک ایمنی در فرایند پردازش پسماند مجتمع پردازش و دفع آرادکوه تهران با استفاده از تلفیق تکنیک ویلیام فاین و مدل الکتره در محیط فازی full-05060890.pdf
۱۶۸ مدلسازی تصمیم گیری با اهداف اقتصادی و زیست محیطی در توزیع بار الکتریکی، روش وزن دهی full-05400742.pdf
۱۶۹ مدلسازی ریسک پذیری مشتریان و بررسی ارتباط آن با مشخصه های عملکردی مشتریان به منظور برنامه ریزی برای تولید و فروش full-03790417.dox.pdf
۱۷۰ مدلسازی فرایند توسعه تامین کننده سبز با در نظر گرفتن عملکرد بلندمدت سبز full-03870436.pdf
۱۷۱ مدلسازی و حل مساله تخصیص و مسیریابی درمانگران خانگی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم و افزایش رضایت کارکنان Full-08110876.pdf
۱۷۲ مدلسازی و حل مساله حمل و نقل چندمحصولی با محصولات سازگار و ناسازگار full-09321106.pdf
۱۷۳ مدلی پویا به منظور بررسی عملکرد زنجیره تامین پست پیشتاز با هدف ارتقای رضایتمندی مشتریان full-02340533.pdf
۱۷۴ مدیریت بحران سیستم های حمل و نقل در محورهای مواصلاتی شهر (مطالعه موردی: شهر تهران) full-07590880.pdf
۱۷۵ مروری تحلیلی بر ادبیات ره نگاشت سناریومحور: چارچوبی برای ترکیب دو روش ره نگاشت و تحلیل سناریو full-07871049.pdf
۱۷۶ مساله مسیریابی ناوگان حمل ناهمگون با برداشت و تحویل همزمان و چند بخشی full-iiec2017-04270383.pdf
۱۷۷ مساله مکان یابی تک وسیله ای با نرم توان دوم اقلیدسی و وزن های فازی full-01730045.pdf
۱۷۸ مساله مکان یابی مرکز تک تسهیله با فواصل نرم Tchebychev در حضور یک مانع خطی احتمالی full-05270725.pdf
۱۷۹ مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین) full-03380513.pdf
۱۸۰ مقایسه زنجیره تامین سنتی و کنترل موجودی توسط فروشنده (VMI) Full-03451146.pdf
۱۸۱ مقایسه ساختارهای ترکیب موازی مدل های کلاسیک آماری و هوش محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام full-00790951.pdf
۱۸۲ مقایسه عملکرد تکنیک های خوشه بندی و شبکه عصبی در طبقه بندی مشتریان بانک full-03380512.pdf
۱۸۳ مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و روش های کلاسیک آماری در پیش بینی های مالی )مطالعه موردی: مانده صندوق بانک ملت) full-02270469.pdf
۱۸۴ مقایسه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک و تاثیرات آنها بر چابکی و بهره وری سازمان full-iiec2017-05640643.pdf
۱۸۵ مکان یابی پست های توزیع برق در شهر قم با استفاده از روش MCDM full-04370407.pdf
۱۸۶ مکانیابی مراکز جمع آوری و تفکیک زباله با استفاده از GIS براساس معیارهای اولویت بندی شده توسط AHP با رویکرد پایدار (مطالعه موردی: شهر کرمان) full-07780869.pdf
۱۸۷ موازنه هزینه زمان و کیفیت و زمان پروژه با تعدیل منابع مصرفی با هدف حداکثر سازی سود پروژه full-02080077.pdf
۱۸۸ موقعیت یابی نقطه انفصال سفارش مشتری در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد تلفیقی چند معیاره full-07930881.pdf
۱۸۹ یک روش ابتکاری- ریاضی بر مبنای الگوریتم شبیه سازی تبرید برای مساله مسیریابی کمان با سود و ناوگان محدود full-01140921.pdf
۱۹۰ یک مدل مسیریابی تخصیص امداد و نجات با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مکان- تقاضا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک Full-01940159.pdf

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

نظر داد